serveis design

Gràcies a la dilatada experiència de PGI en el camp de les instal·lacions i en la gestió d'obra, es proposa oferir als clients un servei integral per acomplir el seus nous projectes i es responsabilitza de la gestió, coordinació i execució de tots els agents i tasques necessàries per acomplir la inversió amb èxit.

Aquests serveis es realitzen amb estreta col·laboració amb arquitectes, interioristes o instal·ladors especialitzats. Les principals àrees d’actuació seran en obres en les quals es necessiten molta agilitat en els temps de resposta o amb un elevat coneixement de les instal·lacions, com pot ser el sector retail, implantació oficines, restauració i centrals de producció energètiques.

D’aquesta manera garantim que el client que vulgui realitzar una inversió en un actiu immobiliari tingui un partner solvent i amb experiència.

Així el client té un sol interlocutor que es responsabilitza de satisfer les seves necessitats amb la màxima qualitat exigida, el cost establert i en el menor termini de temps.

Per tot això, comptem amb un equip multidisciplinari amb especialistes en cada una de les àrees i al mateix temps molt flexible per adaptar-nos a la idiosincràsia de cada client.

SERVEIS

Fase Disseny

 • Col·laboració amb interioristes i arquitectes
 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica
 • Tràmit llicència d’obres
 • Tràmits companyies
 • Projecte i tràmit activitats
 • Legalitzacions
 • Paquets de licitació

Fase Execució

 • Col·laboració amb constructores
 • Direcció facultativa i executiva d’obra
 • Coordinació de tots els agents
 • Execució construcció, instal·lacions i equipaments
 • Control de costos
 • Gestió delegada de compra d’equipaments

Fase Explotació

 • Gestió i conducció tècnica delegada d’Actius Immobiliaris
 • Gestió noves implantacions en edificis existents
 • Optimització costos energètics
 • Gestió de compres d’equipaments
 • Optimització de projecte i instal·lacions per millor rendibilitat i eficiència en fase d’explotació