serveis eficiencia

Enginyeria Energètica

 • Projectes de instal·lacions, energies renovables i edificis d’alta qualificació energètica
 • Supervisió energètica
 • Projectes de "District Heating & Cooling"
 • Projectes "Smart Cities": recàrrega de vehicle elèctric, "Smart Building", enllumenat públic, infraestructures de supervisió energètica...
 • Optimització de la selecció dels equips de producció, circuits hidràulics i sistemes, mitjançant simulacions energètiques d’edificis i de les seves instal·lacions

Consultoria i Gestió Energètica

 • Plans estratègics d’estalvi i eficiència energètica
 • Implantació de sistemes de gestió energètica
 • Projectes ESE
 • Diagnòstics energètics i d’aigua
 • Auditories energètiques "Level I, II & III" segons l’estàndard ASHRAE
 • Plans de mesura & verificació d’estalvis segons IMPVP
 • Optimització de factura energètica

Certificacions i sostenibilitat

 • Certificacions d’edificis existents
 • Certificació SGE-ISO 50001
 • Implantació de sistemes de gestió mediambiental i certificació ISO 14001
 • Certificacions de sostenibilitat LEED i BREAM
 • Avaluació de la petjada de carboni
 • Informes motivats, estudis i formació en energia
 • Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)

Innovació

 • Projectes de investigació europeus (ITEA 2)
 • Projectes de investigació estatals (AVANZA, IMPACTO,...)
 • Línies de investigació amb universitats (UdG, IQS, La Salle,...) i clients privats
 • Línies de col·laboració amb organismes oficials (ACTECIR, CEEC, IREC, ACI, ICAEN,...)
 • Finalistes en el projecte "Urban Lab Challenge" a Open Cities EU Project de Barcelona