serveis industrials

Estudis previs:

 • Solucions funcionals
 • Estudis de implantació
 • Valors de inversió i estudis de viabilitat
 • Estudis d'ubicació, selecció de terrenys, projectes i informes per llicències i permisos
 • Valoració d'actius

Projecte i direcció d'obra:

 • Infraestructures i urbanització
 • Edificis logístics
 • Plantes industrials

Rehabilitació:

 • Adequació d'edificis a noves activitats
 • Millora imatge exterior
 • Millora eficiència energètica

Gestió:

 • Control econòmic
 • Control de termes
 • Control de riscs
 • Management
 • Direcció integrada de projectes
 • Suport al Facility Management

Estudis i coordinació de seguretat i salut