Cookies en aquesta web

Aquesta pàgina web utilitza cookies de tercers per a l'anàlisi de visites i comportament d'usuaris. Pots acceptar o rebutjar les galetes del navegador amb les següents opcions:

Treballa amb nosaltres

VACANTS:

Barcelona

MEP PROJECT ENGINEER - ENGINYERIA


Quines seran les teves responsabilitats?

Com MEP Project Engineer de l'equip de PGI Engineering & Consulting de Barcelona, les teves principals responsabilitats seran:

 • Realització d'avantprojectes, projectes bàsics i projectes executius d'instal·lacions
 • Determinació dels requisits bàsics del projecte.
 • Planificació temporal i assignació de recursos per a la realització del projecte. Aprovació del llistat de plans, estructura de pressupost i planning del projecte.
 • Negociació amb l'arquitecte dels espais destinats a les instal·lacions.
 • Càlcul i disseny d'instal·lacions d'acord amb els procediments i instruccions de PGI Grup.
 • Si es requereix, reunions contínues amb la propietat per a ajustar els requisits de les instal·lacions.
 • Verificació i revisió del projecte i presentació/lliura del projecte al client.
 • Realització de les modificacions necessàries fins a aconseguir la validació del projecte per part del client.
 • Realització de projectes de legalització, estudis, informes i altres projectes tècnic

El candidat ideal compleix els següents requisits:

 • Enginyeria Tècnica o superior (Ingenieria Industrial + especialització)
 • Mínim 4-5 anys com a enginyer d'instal·lacions amb experiència en projectes de sector terciari. Coneixement general MEP + especialització i domini d'instal·lacions MECÀNIQUES (clima, lampisteria, PCI,etc)
 • Word, Excel nivell usuari
 • Castellà, Català, Anglès nivell B1.2 mínim
 • TEKTON/*DEMELEC (per al mecànic) , CANECO (per a l'elèctric) , REVIT (nivell bàsic, d'interpretació de paràmetres, no domini de l'einaBIM MODELER - OFICINA TÈCNICA

Quines seran les teves responsabilitats?

Com BIM Modeler de l'equip de PGI Engineering & Consulting de Barcelona, les teves principals responsabilitats seran:

 • Elaboració del model paramètric MEP que servirà de base per a l'elaboració de tota la documentació gràfica necessàries per a la correcta definició de la instal·lació, amb el nivell de qualitat establert per PGI
 • Gestionar les famílies MEP desenvolupades per PGI per a la generació de les taules de planificació i càlculs necessaris en les diferents especialitats.
 • Preparar el model REVIT per a permetre l'obtenció de mesuraments de les diferents partides de pressupost.
 • Gestió de l'índex de documents gràfics a generar per a cada projecte.

El candidat ideal compleix els següents requisits:

 • Grau FP, màster BIM MEP o similar
 • 5 any d'experiència professional en Enginyeria o projectes d'Instal·lacions en sector terciari.
 • Domini de la suite de AUTODESK (Autocad i Revit MEP), així com coneixement de les plataformes col·laboratives tipus ACC.
 • Coneixements llenguatges de programació generals (Phyton, C) i específics de REVIT (Dynamo).
 • Capacitat de desenvolupament d'Apps específiques per a automatització de processos.
 • Coneixements de programes de pressupost tipus PREST o similar.
 • Inglés (nivell mínim B2).Girona

BIM MODELER - OFICINA TÈCNICA

Quines seran les teves responsabilitats?

Com BIM Modeler de l'equip de PGI Engineering & Consulting de Girona, les teves principals responsabilitats seran:

 • Elaboració del model paramètric MEP que servirà de base per a l'elaboració de tota la documentació gràfica necessàries per a la correcta definició de la instal·lació, amb el nivell de qualitat establert per PGI
 • Gestionar les famílies MEP desenvolupades per PGI per a la generació de les taules de planificació i càlculs necessaris en les diferents especialitats.
 • Preparar el model REVIT per a permetre l'obtenció de mesuraments de les diferents partides de pressupost.
 • Gestió de l'índex de documents gràfics a generar per a cada projecte.

El candidat ideal compleix els següents requisits:

 • Grau FP, màster BIM MEP o similar
 • 5 any d'experiència professional en Enginyeria o projectes d'Instal·lacions en sector terciari.
 • Domini de la suite de AUTODESK (Autocad i Revit MEP), així com coneixement de les plataformes col·laboratives tipus ACC.
 • Coneixements llenguatges de programació generals (Phyton, C) i específics de REVIT (Dynamo).
 • Capacitat de desenvolupament d'Apps específiques per a automatització de processos.
 • Coneixements de programes de pressupost tipus PREST o similar.
 • Inglés (nivell mínim B2).IT ASSISTANT - IT

Quines seran les teves responsabilitats?

Com IT Assistant de l'equip de PGI Engineering & Consulting de Girona, les teves principals responsabilitats seran:

 • Suport IT en l'oficina de Girona
 • Manteniment núvol Microsoft
 • Centraleta en el núvol i comunicacions
 • Automatització i digitalització de processos
 • Gestió de llicències/usuaris Madrid
 • Creació de tutorials i contingut de tota mena en el Sharepoint, a més de fomentar el seu ús
 • Manteniment de l'inventari
 • Creació i gestió d'usuaris

El candidat ideal compleix els següents requisits:

 • Coneixement profund paquet Office
 • Coneixement bàsic de Windowa Server, dominis Microsoft i Activi Directory
 • Coneixement bàsic maquinari PC
 • Coneixement bàsic núvol Microsoft
 • Coneixement bàsic xarxes
 • PROACTIVITAT i iniciativa
 • Un mínim de flexibilitat horàriaMEP PROJECT ENGINEER - ENGINYERIA

Quines seran les teves responsabilitats?

Com MEP Project Engineer de l'equip de PGI Engineering & Consulting de Girona, les teves principals responsabilitats seran:

 • Realització d'avantprojectes, projectes bàsics i projectes executius d'instal·lacions
 • Determinació dels requisits bàsics del projecte.
 • Planificació temporal i assignació de recursos per a la realització del projecte. Aprovació del llistat de plans, estructura de pressupost i planning del projecte.
 • Negociació amb l'arquitecte dels espais destinats a les instal·lacions.
 • Càlcul i disseny d'instal·lacions d'acord amb els procediments i instruccions de PGI Grup.
 • Si es requereix, reunions contínues amb la propietat per a ajustar els requisits de les instal·lacions.
 • Verificació i revisió del projecte i presentació/lliura del projecte al client.
 • Realització de les modificacions necessàries fins a aconseguir la validació del projecte per part del client.
 • Realització de projectes de legalització, estudis, informes i altres projectes tècnics

El candidat ideal compleix els següents requisits:

 • Enginyeria Tècnica o superior (Ingenieria Industrial + especialització)
 • Mínim 2-3 anys com a enginyer d'instal·lacions amb experiència en projectes de sector terciari. Coneixement general MEP.
 • Word, Excel nivell usuari
 • Castellà, Català, Anglès nivell B1.2 mínim
 • TEKTON/*DEMELEC (per al mecànic) , CANECO (per a l'elèctric) , REVIT (nivell bàsic, d'interpretació de paràmetres, no domini de l'einaMadrid

MEP PROJECT ENGINEER - MECÀNIC


Quines seran les teves responsabilitats?

Com MEP Project Engineer de l'equip de PGI Engineering & Consulting de Madrid, les teves principals responsabilitats seran:

 • Realització d'avantprojectes, projectes bàsics i projectes executius d'instal·lacions
 • Determinació dels requisits bàsics del projecte.
 • Planificació temporal i assignació de recursos per a la realització del projecte. Aprovació del llistat de plans, estructura de pressupost i planning del projecte.
 • Negociació amb l'arquitecte dels espais destinats a les instal·lacions.
 • Càlcul i disseny d'instal·lacions d'acord amb els procediments i instruccions de PGI Grup.
 • Si es requereix, reunions contínues amb la propietat per a ajustar els requisits de les instal·lacions.
 • Verificació i revisió del projecte i presentació/lliura del projecte al client.
 • Realització de les modificacions necessàries fins a aconseguir la validació del projecte per part del client.
 • Realització de projectes de legalització, estudis, informes i altres projectes tècnics

El candidat ideal compleix els següents requisits:

 • Enginyeria Tècnica o superior (Ingenieria Industrial + especialització)
 • Mínim 4-5 anys com a enginyer d'instal·lacions amb experiència en projectes de sector terciari. Coneixement general MEP + especialització i domini d'instal·lacions ELÈCTRIQUES (baixa tensió, senyals febles, etc).
 • Word, Excel nivell usuari
 • Castellà, Català, Anglès nivell B1.2 mínim
 • TEKTON/*DEMELEC (per al mecànic) , CANECO (per a l'elèctric) , REVIT (nivell bàsic, d'interpretació de paràmetres, no domini de l'einaMEP CONSTRUCTION MANAGER - DIRECCIÓ D'OBRA

Quines seran les teves responsabilitats?

Com MEP Construction Manager de l'equip de PGI Engineering & Consulting de Madrid, les teves principals responsabilitats seran:

 • Analitzar el projecte i la viabilitat.
 • Coordinar i gestionar tot el procés constructiu
 • Proposar els procediments i tècniques més idònies per al desenvolupament del projecte.
 • Tramitar les comandes a proveïdors.
 • Gestionar els contractes i obtenir els permisos i llicències necessaris per al desenvolupament del projecte.
 • Planificar i fixar els temps de gestió i les fases de la construcció, així com realitzar un seguiment dels avanços complint el cronograma establert.
 • Controlar la documentació oficial de l'obra.
 • Controlar la seguretat de l'obra.
 • Elaborar estimacions pressupostàries per a cada projecte i realitzar un seguiment als recursos que siguin designats durant la seva execució.

El candidat ideal compleix els següents requisits:

 • Estudis superiors en àrea d'especialitat (Grau en Enginyeria | Enginyeria)
 • Mínim sis anys com a enginyer d'instal·lacions i havent participat en projectes com a director d'obra
 • Coneixements en instal·lacions. Coneixements relacionats amb la maquinària, equips, eines, sistemes d'encofrat i altres mitjans auxiliars. Coneixements en procés constructiu – seqüència d'activitats d'execució. Coneixement en factors que influeixen en la producció i els resultats generals
 • Català, Castellà, Inglés
 • Autocad, prest MSProject, Microsoft OfficeEnvia el teu CV a hrm@pgiengineering.com

Veure totes les seus

Contactar con PGI Engineering