Cookies en aquesta web

Aquesta pàgina web utilitza cookies de tercers per a l'anàlisi de visites i comportament d'usuaris. Pots acceptar o rebutjar les galetes del navegador amb les següents opcions:

RESET

Som la primera enginyeria a Espanya en oferir la certificació RESET®.

Les dades de l'OMS mostren que, 9 de cada 10 persones respiren aire contaminat. La pol·lució de l'aire mata un total aproximat de 7 milions de persones cada any en el món. En l'última dècada, 93.000 persones van morir a conseqüència de la contaminació a Espanya.

Un estudi publicat al 2016, exposa que les partícules PM2.5 contenen materials que podrien contribuir al desenvolupament de malalties cardiopulmonars i càncer.

PM2.5 y COVID-19

Quina és la relació amb la malaltia de Covid-19?

S'ha comprovat que al parlar, esterornudar, tossir... Es generen petites partícules en forma d'aerosols (PM2.5), que es poden mantenir a l'aire diverses hores, augmentant el risc d'infecció per COVID-19.
A més, les persones que han estat exposades durant dècades a una alta presència de contaminació en forma de partícules PM2.5 a l'aire, tenen un 8% més de probabilitats de morir de Covid-19.

És per això que existeix una creixent necessitat de conèixer la qualitat de l'aire interior dels espais on més temps passem.

Què és RESET

RESET® és un conjunt d'estàndards i eines d'avaluació per a desenvolupar estratègies a llarg termini centrades en la salut de les persones i l'entorn construït.

RESET Air monitora diferents paràmetres clau:

 • PM2.5: Matèria particulada de diferents fonts com a pols i sutge en l'aire que respirem. Poden produir problemes pulmonars, càncer, i transportar virus, entre altres complicacions.
 • TVOC: Contaminants químics com el formaldehid. Molt comuns a materials de construcció, equipament i productes de neteja. Poden produir mal de caps, erupcions cutànies, hemorràgia nasal, i/o irritació dels ulls, el nas o la gola.
 • CO2: És un gas no tòxic, però en grans proporcions provoca respiració fatigosa, maldecaps, fatiga i dificulta el desenvolupament de l'activitat realitzada. La seva concentració ens ajuda a conèixer si el sistema de ventilació funciona de manera adequada o s'han de prendre mesures correctives.
 • Temperatura i Humitat: Aquests factors afecten la capacitat de supervivència del virus COVID-19 a més de contribuir al confort de l'usuari.
 • CO: Gas incolor i inodor, però potencialment tòxic. Sorgeix com a subproducte de la combustió incompleta de combustibles. Pot provocar mareig, confusió, inconsciència o fins i tot la mort.

 

STATUS DE LA CERTIFICACIÓ

Els projectes que utilitzen l'estàndard RESET® per a monitoritzar la qualitat de l'aire interior poden ser acreditats o certificats en cinc nivells:

 • Projecte registrat
 • Monitors acreditats RESET (mínim 1)
 • Data Provider acreditat RESET
 • 1 mes de mesurament continu
 • Accés al RESET Index de potencial d'infecció, per a contribuir a combatre la COVID-19
 • Projecte registrat
 • Monitors acreditats RESET (mínim 1)
 • Data Provider acreditat RESET
 • Permet l'anàlisi de dades i la comparativa amb altres projectes de manera anònima
 • Projecte registrat
 • Monitors acreditats RESET
 • Data Provider acreditat RESET
 • Núm. i distribució de monitors concorde a RESET
 • Auditoria de documentació superada
 • Pot aplicar-se en edificis en construcció
 • Complir les condicions de RESET PRE-ACCREDITED
 • + instal·lació dels monitors
 • + auditoria emplaçament superada
 • Complir les condicions de RESET PRE-ACCREDITED
 • + instal·lació dels monitors
 • + auditoria emplaçament superada

 

COM FUNCIONA / PASSOS PER A OBTENIR LA CERTIFICACIÓ.

Perquè un projecte obtingui l'estatus RESET Certified, haurà de seguir aquests passos.

1.PLANIFICACIÓ I INSTAL·LACIÓ

S'estudiarà l'edifici, les seves zones, sistema de climatització i nombre d'ocupants, per a realitzar una auditoria continua de l'aire.

Seguidament es calcularà el nombre de sensors a utilitzar sobre la base del standard RESET® i es procedirà a la seva instal·lació.

2. MESURAMENT I COMPARATIVA

Els sensors mesuraran els cinc paràmetres clau de qualitat de l'aire de manera contínua.

La informació estarà disponible online o mitjançant APP, podent visualitzar-se de múltiples formes.

Es transferiran les dades al Cloud de RESET® on es compararan els valors amb els requerits per la certificació.

3. OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ

Si les dades obtingudes compleixen satisfactòriament els paràmetres establerts durant un període ininterromput de tres mesos, s'obtindrà oficialment la certificació RESET® Air.

 

TIPUS DE CERTIFICACIÓ

L'estàndard RESET es pot aplicar als següents tipus de projectes: Commercial Interiors i/o Core and Shell:

 

El RESET Air for Commercial Interiors consisteix en el monitoratge i comunicació contínua de la qualitat de l'aire interior de les persones dins de cada espai representatiu de l'edifici.

L'edifici ha de demostrar uns paràmetres correctes o millorats de la qualitat de l'aire, segons el que s'estableix per RESET, i basats en les dades aportades per organitzacions internacionals de la salut i la qualitat de l'aire.

El RESET Air for Core & Shell és un estàndard de monitoratge i comunicació contínua de la qualitat de l'aire exterior subministrat per els equips de ventilació mecànica. Només és aplicable a edificis que disposin d'un sistema mecànic de ventilació. La seva finalitat és comprobar la qualitat del filtrat i barrejat de l'aire abans de ser impulsat als espais interiors, i comparar-ho amb la qualitat de l'aire , de manera que l'eficiència dels equips sigui monitorada contínuament.

AVANTATGES RESET

Estudis recents demostren que els edificis amb espais saludables i de qualitat poden augmentar la productivitat dels treballadors entre un 6% i un 16%.

 • La certificación RESET® Air contribueix de manera directa al monitoratge i control dels paràmetres clau de qualitat de l'aire interior que poden afectar la salut dels ocupants d'un edifici. Com que aquests paràmetres canvien contínuament, el seu monitoratge assegura que els nivells siguin saludables en tot moment.
 • Una qualitat de l'aire saludable comporta una reducció del absentisme, així com un augment en la productivitat.
 • RESET® Air facilita la implementació de mesures correctives, ja que proporciona informació detallada per zones i dels sistemes HVAC.
 • Des d'un punt de vista de màrqueting, RESET® contribueix a transmetre tranquil·litat i seguretat als empleats durant la tornada a l'oficina en la ‘nova normalitat’ de la situació actual.
 • RESET® proporciona un valor afegit que pot repercutir en el lloguer dels immobles al oferir una seguretat addicional.
 • La certificació WELL® accepta els sensors acreditats per RESET® per a les Features A01 1-3, A07 y A08.
 • El retorn de la inversió (ROI) es realitza en un període de temps molt curt en la majoria de casos.

PGI RESET, Detalls del servei

Som la primera enginyeria a Espanya en oferir la certificació RESET®.

Com a consultoria amb àmplia experiència, tractem les diferents fases del projecte:

 • Gestió i preparació de documentació per a la certificació
 • Visita a l'edifici a tractar
 • Estudi i càlcul del nombre de sensors a utilitzar i la seva ubicació sobre la base dels requisits de RESET®
 • Coordinació amb tercers per a les auditories requerides i instal·lació
 • Procediment per a l'obtenció final de la certificació

En el cas que no es complissin els mínims necessaris per a aconseguir la certificació, PGI guiarà al client proposant diferents opcions de millora per prescripció.