Cookies en aquesta web

Aquesta pàgina web utilitza cookies de tercers per a l'anàlisi de visites i comportament d'usuaris. Pots acceptar o rebutjar les galetes del navegador amb les següents opcions:

Llicències i Activitats

Detalls del servei

Detalls del servei:

  • Assessorament pel compliment de la normativa de les activitats: incendis, ambiental i altres normatives d’aplicació (normatives municipals, autonòmiques…).
  • Auditories tècnico – legals de projectes, activitats i instal·lacions.
  • Justificació del Compliment normatiu de protecció contra incendis. Assessorament a arquitectes, propietats i gestió amb l’Administració o Entitats col·laboradores.
  • Realització dels diferents projectes per qualsevol tipus d’activitats: llicències ambientals, municipals i comunicacions prèvies.
  • Certificació d’incendis i ambiental, prèvia al funcionament de les activitats o instal·lacions a legalitzar.
  • Plans d’Autoprotecció (PAU). Disseny de plans d’emergències en edificis. Simulacres, implantació i gestió amb l’administració competent.