Logistics & Industrial

Serveis d'enginyeria i arquitectura per edificis industrials i logístics

PGI Logistics & Industrial ofereix una àmplia gama de serveis integrals (Enginyeria i Arquitectura d'Edificació Industrial i Instal·lacions MEPs, Enginyeria d'Estructures, Consultoria en Eficiència Energètica, Sostenibilitat i Mediambient, etc.) a través d'actuacions globals que abarquen tot el desenvolupament del projecte, la construcció de l'edifici i la seva posada en funcionament i manteniment. 

Logistics & Industrial

Detalls del servei

Estudis previs

 • Estudis previs i Màster Plan
 • Estudis d'alternatives d'implantació
 • Valors de costos d'inversió i estudis de viabilitat
 • Estudis d'ubicació, selecció de terrenys
 • Assistència Tècnica en Solucions Constructives
 • Anàlisis d'Infaestructures, Accessos i Serveis del Polígon Industrial
 • Projectes i informes per a llicències i permisos
 • Valoració d'actius
 • Auditoria tècnica d'edificis / evaluació de projectes
 • Anàlisis de l'estat urbanístic d'actius immobiliaris
 • Patologies d'edificis existents
 • Anàlisi sísmic

Projectes

 • Projectes Bàsics i Executius d'Arquitectura, Estructures i Instal·lacions MEP
 • Infraestructures i urbanització
 • Càlcul d'estructures
 • Rehabilitació i Reformes
 • Enginyeria Legal
 • Estudis i Certificació energètica (LEED, BREEAM...)
 • Eficiència energètica
 • Model BIM (Revit)
 • Adequació d'edificis a noves activitats
 • Millora de la imatge exterior
 • Classificació ATEX
 • Llibre antiexplosions
 • Plans d'emergència i evacuació

Gestió de compres

 • Preparació plec bases de licitació per a concursos
 • Preparació de Lots per a cada sector d'obra civil i instal·lacions
 • Documentació per a sol·licitud d'ofertes
 • Pre selecció d'ofertants
 • Licitacions
 • Anàlisi tècnic i econòmic de les licitacions
 • Assistència al promotor per a la selecció de contractistes
 • Assistència al promotor en l'elaboració dels contractes
 • Estudi i planificació de la proposta i control d'entregues

Direcció i Construction Management

 • Direcció Facultativa
 • Direcció d'Execució
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Control de la Qualitat de la construcció
 • Planificació d'Obra i Control de Plaços d'Execució
 • Control Econòmic i de costos
 • Aprovació de certificacions
 • Gestió de riscos
 • Control de llicències i permisos

Posada en marxa i recepció

 • Comissioning, posada en marxa
 • Recepció d'Obra i Certificació
 • Documentació "As-Built"
 • Tramitació Llicències, Legalitzacions i Inspeccions finals (Obra, Primera Ocupació, Instal·lacions...)

Fases: Projecte inicial, Fase de licitació i Fase de construcció (Fases: Control de temps, Control de Qualitat i Control de Costos)

Aquest lloc web utilitza cookies de tercers amb la finalitat de realitzar tasques d'anàlisi. L'accés i ús del lloc web implica la seva acceptació. Per canviar les teves preferències o ampliar la informació, pot accedir a la nostra Política de Cookies més informació Accepto