Cookies en aquesta web

Aquesta pàgina web utilitza cookies de tercers per a l'anàlisi de visites i comportament d'usuaris. Pots acceptar o rebutjar les galetes del navegador amb les següents opcions:

Commissioning & Postbuilding

Posada en marxa i asessorament tècnic

Aquest department està centrat en la posada en marxa de les instal·lacions i l'assessorament tècnic de totes aquelles necessitats del client durant l'explotació de l'inmoble. El seu coneixement global de l'estat de l'inmoble els permet oferir, entre d'altres serveis, Comissioning d'instal·lacions, Comissioning LEED (Fundamental Comissioning), Comissioning LEED millorada (Enhanced Comissioning), Pla de manteniment, Licitació del manteniment, Supervisió i assessorament en el manteniment, Auditoria de manteniment, Gestió tècnica d'edifici, Auditoria d'instal·lacions, Due Diligence i Estudi de Viabilitat Tècnica.

Commissioning & Postbuilding

Detalls del servei

  • Commissioning d'instal·lacions: Es un procés de qualitat focalitzat en millorar el disseny, execució i posada en marxa de projecte.
  • Comissioning LEED (Fundamental Commissioning): Amb les darreres actualitzacions de la certificació LEED, aquest servei s’apropa molt a un commissioning d’instal·lacions convencional.
  • Commisioning LEED Millorat (Enhanced Commisioning): S’elabora un pla conductiu de les instal·lacions, document de cara al mantenidor per entendre com s’ha concebut l’edifici, amb indicacions per al seu correcte funcionament.
  • Pla de manteniment: Elaboració d’una guia amb les actuacions de manteniment a realitzar sobre els equips d’instal·lacions existents.
  • Licitació del manteniment: Assessorament en fase de licitació del manteniment.
  • Auditoria de manteniment: Elaboració d’un informe sobre la correcta realització de les tasques de manteniment contingudes al pla de manteniment i la normativa vigent.
  • Gestió tècnica d'edifici: Assessorament al client sobre l’explotació i manteniment de l’edifici, centrada en l’anàlisi de les taques de manteniment realitzades pel mantenidor.
  • Auditoria d'instal·lacions: Elaboració d’un document d’avaluació tècnica que analitza la degradació que ha patit la instal·lació amb el pas del temps, errors de disseny o incompliments de normativa.
  • Due Diligence: elaboració d’un document de revisió general de l’estat tècnic-legal d’un edifici. 
  • Estudi de viabilitat tècnica: Elaboració d’un informe de revisió sobre la idoneïtat de realitzar alguna actuació concreta, o les diferents opcions de les que disposa el client.